Proje Açıklaması

Üniversite Onaylı Sertifika

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer ,
1. Kaldırma ekipmanları kullanımı, bakım ve onarımını yapabilecektir.
2. Rulmanlar ve yatakların bakım ve onarımını yapabilecektir.
3. Kaynak çeşitleri ve uygulamasını yapabilecektir
4. El aletleri ve mekanikli el aletlerinin bakım ve onarımını yapabilecektir .
5. Tahrik sistemleri ve güç aktarma organlarının bakım ve onarımını yapabilecektir.
6. Pnömatik ve hidrolik güç sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilecektir .

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

AÇIKLAMA

Makine Bakım Onarımla ilgili her türlü katalog ve şemaları okuyabilmek.

GENEL AMAÇ

Öğrenci/Kursiyer, gerekli ortam ve donanım sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak mekanik bakım işlerini gerçekleştirebilecektir.

AMAÇLAR

Öğrenci /Kursiyer;
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak mekanik bakım işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir