Proje Açıklaması

Üniversite Onaylı Sertifika

AÇIKLAMA

Sapan kullanılması ve sapanın kullanılmasına yardımcı olan işaretçinin işyerlerinde faaliyet gösterebilmesini öğrenmek ve uygulamalarını yapabilmek ü.

GENEL AMAÇ

Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak işaretçi ve sapancı eğitimini yapabilecektir.

AMAÇLAR

1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak işaretçi ve sapancı eğitimi ve uygulamasını yapabilecektir.

2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.

3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir. 4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK

A. İŞARETÇİ ve SAPANCI

1. İşaretçi : Sapan ile vinci kullanan operatöre işaret ile yardımcı eleman.

a. İşaretçi ile ilgili genel bilgiler, işaretçinin kullanacağı bilgilerin öğrenilmesi, uygulamasının yapılması

b. Vinç ve sapancı ile ilgili genel bilgilerin işaretçi tarafından bilinmesi,

c. İşaretçinin kullanacağı işaretler: Yavaş, kaldır, indir, dur, yükü kaldır, indir, acil durum işaretleri, jib bomu vb. işaretler ile ilgili genel bilgiler,

d. İşin tehlikesi ve tehlike anında işaretçinin yapması gerekenler, tehlikenin farkına varılması, tehlike esnasında yapılacak işlemler, tehlike sonrası yapılacak işlem çeşitleri ile ilgili bilgiler,

e. Kaza, yaralanma tehlikeleri ve işaretçinin yapması gerekenler.

2. Sapancı : Yükün vinç kancasına bağlantı elemanı.

a. Vinç aracını tanıma, vincin özelliklerini bilme; vinç manevra ve hareket ve çeşitlerini ilgili genel ve teknik bilgileri bilme,

b. Sapan ve sapanın özelliklerini bilme(Sapan:Yükün vinç kancasına bağlantı elemanı).

c. Sapan çeşitlerinin tanınması; zincir, bez ve çelik sapanlar hakkında kaldırma, bağlantı, ölçüm özelliklerinin bilinmesi.

d. Sapanlara ve halatlara ait mekanizmaların bilinmesi. Sapan kilit mekanizmanın işaretçi ve sapancı tarafından tanınması, yük takma işinin uygulamasının yapılması. Sapanlamadan (yükün sapanlanmasında) önceki ve sonraki hesaplamalar, açı özelliklerinin yapılması, halatların kaldırma özelliklerinin ve hesaplamalarının yapılması, ölçüm değerlerine göre yükün bağlanması.

e. Halatlar ve halat çeşitleri; halatların hasarlarının tespiti ve halatların yüke bağlanması

f. Yük ve sapanın yüke bağlanım işlemlerin yapılması

g. Kancalar; Çeşitleri,kontrolü

B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ

1. İşin yorucu olması

2. Kullanılan makinelerin çoğunluğunun hareketli aksama, ağırlığa ve aşırı dikkatli olmayı gerektirmesi

3. Kullanılan ekipmanların tehlikeli olması

C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ

1. Sahalardaki çalışma ortamlarının yüklerin ağırlığı 2. Çalışma ortamlarının eğimi ve kaygan zemin ve vb. özellilerde olması 3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı 4. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği. 5. Aynı anda birkaç farklı ekiple beraber çalışma zorunluluğu

D. İŞİN GEREKLERİ

1. Uzun süreli ayakta çalışma gereksinimi

2. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi

3. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi

4. Uygun koruyucu malzeme taşıma gereksinimi